สำนักงาน 2832, 34, 36 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โรงงาน 129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
สายด่วนการตลาด 089-131-5000
โทรศัพท์ 038-160707
แฟกซ์ 033-047348
ฝ่ายจัดซื้อ purchase@ndrubber.co.th
ฝ่ายขายในประเทศ sales@ndrubber.co.th
ฝ่ายขายต่างประเทศ export@ndrubber.co.th
เรื่องทั่วไป contact@ndrubber.co.th