ข่าวและกิจกรรม

28 ก.ย. 2560
453

"ตามรอยพ่อ...สานต่อปณิธานเพื่อการศึกษาเด็กไทย"

บริษัทเอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ ND RUBBER ร่วมกับ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ทำกิจกรรม "ตามรอยพ่อ...สานต่อปณิธานเพื่อการศึกษาเด็กไทย" นำสื่อการเรียนการสอน อาทิ อุปกรณ์ซอฟแวร์ หนังแอนนิเมชั่น 2 ภาษา มอบให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ระดับประถมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นธุรกันดาร ในเขตภาคอีสาน จำนวน 9 โรงเรียน ณ โรงแรม เดอะ พรรณรายโฮเต็ล จ.อุดรธานี เมื่อ 28 - 29 กันยายน 2560