ข่าวและกิจกรรม

18 ต.ค. 2560
518

ม.แม่โจ้ เยี่ยมชมโรงงาน ND RUBBER

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับ น้อง ๆ นักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมรับฟังความรู้ขั้นตอนการทำยางคอมพาวด์และกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านยาง จากทีมงาน ND RUBBER อย่างเป็นกันเอง วันที่ 18 ตุลาคม 2560