ข่าวและกิจกรรม

25 ต.ค. 2560
1809

รับสมัครงาน

โอกาสความก้าวหน้าด้านการทำงานมาถึงแล้ว

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยางรถจักรยานยนต์ ภายใต้ตราสินค้า ND RUBBER เปิดรับสมัคร ทีมงานคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายงาน  ดังนี้

1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ :              ชาย-หญิง

อายุ :              35-45 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  ด้านบริหาร การตลาด เศรษฐศาสตร์  การขาย หรือที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ :  ประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3 ปี ในธุรกิจขายอะไหล่รถจักรยานยนต์  หรือ ประสบการณ์ตรง 5 ปี ในธุรกิจค้าส่ง ในช่องทางการขายแบบดั้งเดิม (Traditional Trad)

เงินเดือน :        ตามโครงสร้าง  หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

อื่นๆ :               สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว  มีรถยนต์เป็นของตัวเอง  บุคลิกภาพดี

2. พนักงานขายต่างจังหวัด  5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

เพศ :              ชาย-หญิง

อายุ :              30-45 ปี

วุฒิการศึกษา : อนุปริญญาขึ้นไป  ด้านบริหาร การตลาด เศรษฐศาสตร์  การขาย หรือที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : ประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 1 ปี ในธุรกิจขายอะไหล่รถจักรยานยนต์  หรือประสบการณ์ตรง 3 ปี ในธุรกิจค้าส่ง

เงินเดือน :      ตามโครงสร้าง  หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

>> มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

>> สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

>> สามารถนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

>> บุคลิกภาพดี

ติดต่อสมัครงานได้ 2 วิธี

ส่งรายละเอียด การรับสมัครงานมาที่ E-MAIL : SALES@NDRUBBER.CO.TH

ส่งจดหมายสมัครงานมาที่ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพฯ  : 2832, 34, 36 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

วงเล็บมุมซองว่า (จดหมายสมัครงาน)

หมายเหตุ : สิ้นสุดส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 พร้อมเริ่มงาน วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561