ข่าวและกิจกรรม

17 ธ.ค. 2560
758

พิธีทำบุญหอพักพนักงาน ND RUBBER

นายธีรพล จินดาวัตร หัวหน้าฝ่ายผลิตยางใน เป็นประธานในพิธีทำบุญหอพักพนักงาน โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดหนองเขิน มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงานที่พักอาศัยในหอพักของโรงงานฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)