ข่าวและกิจกรรม

13 ม.ค. 2561
620

ND RUBBER ร่วมกิจกรรมวันเด็ก 2561 @โรงเรียนบ้านกองม่องทะ จ.กาญจนบุรี

ขอขอบคุณร้าน #พงษ์เจริญยนต์ และ #ชมรมแรลลี่สานฝันเพื่อวันเด็ก ที่ได้ร่วมกับ ND RUBBER และพันธมิตรจิตอาสาจากหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมวันเด็ก 2561 ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษา ขนม และอุปกรณ์การเรียนแก่น้อง ๆ ในถิ่นทุรกันดาร รวมนักเรียนกว่า 300 คน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี #วันเด็ก2561 #NDRUBBER