ข่าวและกิจกรรม

22 มึ.ค. 2561
556

ร่วมถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ "คุณลักษณะของวิศวกรเพื่อยุคอุตสาหกรรม 4.0 "

ND RUBBER โดยนายอัศวิน ใจใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ ร่วมถ่ายทอดความรู้ในฐานะวิทยากรรับเชิญ หัวข้อ "คุณลักษณะของวิศวกรเพื่อยุคอุตสาหกรรม 4.0 " แก่คณาจารย์ภาควิชา วิศวกรรมวัสดุและโลหะการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก 
#ยางรถมอเตอร์ไซค์ #NDRUBBER