ข่าวและกิจกรรม

9 เม.ย. 2561
816

ND RUBBER จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ วันสงกรานต์

เช้าวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561

คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา (กรรมการผู้จัดการ) บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำสรงน้ำพระ และกล่าวอวยพรพนักงาน พร้อมกันนี้พนักงานและผู้บริหารร่วมกันสรงน้ำพระและร่วมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์

#วันสงกรานต์ #NDRUBBER