ข่าวและกิจกรรม

23 ก.ย. 2561
639

ND RUBBER ซ่อมแซมอาคารเรียนบ้านแม่โต๋

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร พร้อมพนักงานและทีมจิตอาสา สาขาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมซ่อมแซมและพัฒนาอาคารเรียน โรงเรียนบ้านแม่โต๋ อาทิ การเปลี่ยนซ่อมหลังคาอาคารเรียน ทาสี ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น พร้อมมอบข้าวสารจำนวน 15 กระสอบ ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อใช้ในการประกอบอาหารให้กับน้องๆ 
นอกจากนี้ ยังได้ชมกิจกรรมของน้องๆ ภายในโรงเรียนทั้งการปลูกผัก ทอผ้า และทำขนม โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นางถิรพร ธนะราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โต๋ ณ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561