ข่าวและกิจกรรม

13 พ.ย. 2561
207

ND Rubberร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี 2561

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ นำโดย นายประเสริฐ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการที่ปรึกษา นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี 2561 รวมถึงการถวายจตุปัจจัย และสิ่งของต่างๆ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในการนำไปก่อสร้างซ่อมแซมทำนุบำรุงศาสนสถาน นอกจากนี้ ยังมีการมอบข้าวสาร และผ้าห่ม จำนวน 250 ชุดแก่ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชน โดยมุ่งมั่นที่จะสืบสานประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน กอปรกับเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีรวมทั้งสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม แบ่งปันสิ่งดีๆ สู่สังคม มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกับชุมชนด้วยความผาสุข ณ ที่พักสงฆ์พระธาตุมอเล ต.บ้านกาศ อ.แม่สระเรียง จ.แม่ฮ่องสอน #NDR #NDRubber #ทอดกฐินสามัคคี