ข่าวและกิจกรรม

14 มิ.ย. 2562
129

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา มอบข้าวสารแก่พนักงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มอบข้าวสารแก่พนักงาน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ารับมอบ จำนวน 600 กิโลกรัม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด โดยยึดมั่นและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็นครอบครัวเดียวกัน เมื่อ 14 มิถุนายน 2562 ณ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)