ข่าวและกิจกรรม

21 มิ.ย. 2562
116

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับ น้อง ๆ นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับ น้อง ๆ นักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ สังกัดภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ พร้อมรับฟังความรู้ขั้นตอนการทำยางคอมพาวด์และกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านยาง จากทีมงาน ND RUBBER อย่างเป็นกันเอง วันที่ 21 มิถุนายน 2562