ข่าวและกิจกรรม

4 มิ.ย. 2560
643

COMPANY SNAPSHOT @NOMURA

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR ร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษในการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานภายในบริษัทไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2560 ในโครงการ "Company Snapshot @NOMURA" ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนได้พบปะและนำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุนทั้งสถาบันและรายบุคคล รวมไปถึงเจ้าหน้าที่การตลาดจาก NOMURA เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-14.00 น. ณ CNS Convention Center ชั้น G อาคารไทยวา กรุงเทพฯ