ความสำคัญของร่องดอกยาง

ความสำคัญของดอกยางและร่องดอก

          ดอกยาง คือส่วนหนึ่งของหน้ายางที่มีลักษณะเป็นเนื้อยางนูนขึ้นมา และมีหน้าสัมผัสถนนตลอดเวลาที่รถวิ่ง มีไว้เพื่อยึดเกาะถนน ทำให้การเดินทางนั้นสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย
          ร่องดอก คือร่องที่ลึกลงไปจากหน้ายาง หรือร่องที่อยู่ระหว่างยาง มีหน้าที่รีดน้ำขณะขับขี่บนถนนเปียก ร่องดอกที่ตื้น จะทำให้ยางนั้นรีดน้ำได้น้อยลงและลื่นจนเกิดอุบัติเหตุได้เมื่อเจอสภาพถนนที่เปียก
          ซึ่งในความเป็นจริง ยางรถจักรยานยนต์ทุกชนิดจะมีดอกยาง อย่างเช่น ยางรถจักรยานยนต์ ที่ใช้งานถนนออฟโรด ลุยโคลน หินหรือใช้งานในเส้นทางวิบาก ดอกยางจะมีขนาดที่ใหญ่และมีร่องดอกที่ห่าง เพื่อเน้นการสลัดโคลน หิน หรือน้ำ หากใช้ดอกยางละเอียด เศษโคลนหรือหินกรวด อาจเข้าไปติดตามดอกและร่องดอก จนหน้ายางลื่นจนอาจเกิดเป็นอุบัติเหตุได้ง่าย
ดังนั้น ดอกยางไม่ได้มีหน้าที่ในการยึดเกาะถนน แต่มีไว้สำหรับการรีดที่เป็นฟิล์มบางๆคั่นระหว่างหน้ายางกับผิวถนน เพื่อให้ผิวถนนและหน้ายางสัมผัสกัน เกิดการยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้น