ยังไม่ขึ้นขอบ

ปัญหายางไม่ขึ้นขอบ คืออะไร เกิดจากอะไรได้บ้าง

           ยางไม่ขึ้นขอบหรือเติมลมไม่เข้า คือ การที่นำยางล้อมาประกอบเข้ากับกระทะล้อแล้วเติมลม แต่ขอบลวดของยางล้อ ไม่สามารถเบ่งให้ติดกับกระทะล้อ เพื่อให้ลมโดนกักอยู่ภายในยางล้อได้ ซึ่งมีหลายปัจจัยที่อาจทำให้เกิดปัญหานี้

  1. ยางถูกกดทับจนเสียรูปทำให้ระยะห่างระหว่างขอบลวดแคบเกินไป (ขอบลวดบีบเข้าหากันมากเกินไป) ผู้ประกอบยางล้อ หรือช่าง ต้องทำการถ่างระยะขอบลวดให้ห่างออกจากกันให้มากที่สุด ก่อนการประกอบยางล้อ
  2. ขนาดของยางกับกระทะล้อไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิดจากการใช้กระทะล้อที่ใหญ่กว่าขนาดของยาง หรืออาจเกิดจากการออกแบบของยางและกระทะล้อรุ่นนั้นไม่ได้ตามมาตรฐาน จึงทำให้ยางไม่สามารถเบ่งให้กระชับกับกระทะล้อได้ แนะนำว่าควรใช้ยางและกระทะล้อให้ขนาดเหมาะสมกันและเลี่ยงการใช้ยางหรือล้อที่ไม่มีมาตรฐาน
  3. ยางล้อมีลักษณะโครงสร้างบริเวณแก้มยางแข็ง ทำให้ต้องใช้แรงดันลมสูงในการดันให้ขอบลวดขยายตัวออกมาติดกับกระทะล้อ ผู้ประกอบยางล้อ หรือช่าง ควรเลือกใช้ปั้มลมที่มีแรงดันสูงๆ
  4. ปั้มลมมีกำลังไม่พอที่จะทำให้ขอบลวดเบ่งขึ้นมาให้ติดกับกระทะล้อ เพื่อที่จะให้อากาศโดนกักอยู่ในยางล้อได้ ซึ่งวิธีการแก้ ก็จะใช้วิธีการเดียวกันกับข้อที่ 3 คือเลือกใช้ปั๊มลมที่มีแรงดันสูงๆ

สำหรับกรณียางมีการเติมลมและลมโดนกักอยู่ในยางล้อเรียบร้อยแล้ว  แต่ตำแหน่งที่ขอบลวดไปแนบกับกระทะล้อไม่สม่ำเสมอ  หรือไม่สมดุลทั่วทั้งเส้นนั้น ส่วนใหญ่จะเกิดจากแรงดันลมที่ไม่พอ จึงทำให้ยางถูกดันขึ้นกระทะได้ไม่รอบเส้น ซึ่งวิธีแก้นั้นก็ไม่ยาก นั่นก็คือ การใช้น้ำยาช่วยหล่อลื่น เช่น น้ำยาซันไลต์,  วาสลีน (WAX) และอื่นๆ (ที่ไม่มีสารกัดกร่อนเนื้อยาง)  เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างกระทะล้อกับขอบลวดของยางล้อ ทำให้ยางล้อขึ้นขอบได้ง่ายขึ้นและสม่ำเสมอ รวมไปถึง ควรเติมลม (เกินแรงดันมาตรฐาน) ให้ยางล้อเบ่งได้เต็มที่จนขึ้นขอบรอบเส้นแล้วจึงค่อยปล่อยลมออกให้ได้แรงดันตามมาตรฐานนั่นเอง