มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 8 “Opportunity x Growth โอกาสและการเติบโตทางธุรกิจ”

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 – 18.00 น.  ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด(มหาชน) โดย คุณชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ ได้นำคณะฝ่ายบริหาร มาร่วมพบปะให้ข้อมูลตรงกับนักลงทุนเกี่ยวกับโอกาสและทิศทางการเติบโตของธุรกิจ   ขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่แวะเยี่ยมชมบูธของNDRนะคะ