ยางสึกหรือยางเสื่อม ปัญหาที่ผู้ใช้งานหลายท่านยังสงสัย เกิดจากอะไรได้บ้าง

          ยางสึกหรือยางเสื่อม ปัญหาที่ผู้ใช้งานหลายท่านยังสงสัย เกิดจากอะไรได้บ้าง และอะไรคือสาเหตุหลัก โดยลักษณะการเสื่อมสภาพ หรือการหมดสภาพการใช้งานของยางรถจักรยานยนต์ มีอยู่ 2 ปัจจัยด้วยกัน คือ
         1. การสึกของหน้ายาง ที่มาจากการใช้งาน กล่าวคือ เมื่อผู้ขับขี่ใช้งานไปสักระยะหนึ่งก็จะพบว่า ความสูงของดอกยางค่อยๆ ลดลง หรือที่เราเรียกว่า ยางสึก เมื่อดอกยางถึงสะพานยาง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกอายุของการใช้งาน ถึงเวลานี้แนะนำผู้ใช้ควรต้องรีบเปลี่ยนทันที เนื่องจากประสิทธิภาพในการรีดน้ำของยางเริ่มลดลง หากใช้งานต่ออาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
         2. การเสื่อมสภาพจากการจัดเก็บไว้นาน หากผู้ใช้งานเลือกซื้อยางที่เก็บไว้นานเกินไป อาจเจอปัญหายางแตกเสียหาย หรือรอยแตกเพราะยางเสื่อมก่อนดอกยางหมดได้
ทั้งนี้ นอกเหนือจาก 2 ปัจจัยหลักที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว อีกสาเหตุของการเสื่อมของยาง ในระหว่างการใช้งานนั่นก็คือ ผู้ขับขี่ไม่ได้ใช้งานรถเป็นเวลานาน โดยการจอดทิ้งไว้ก็ทำให้ยางล้อเสื่อมสภาพได้เช่นกัน