20000km

ยาง TL วิ่งได้ 20,000 km  มีจริงไหม อะไรคือตัวชี้วัด

นักขี่สายบิดทั้งหลาย โดยเฉพาะชาวไรเดอร์ที่ใช้งานรถจักรยานยนต์ทุกวัน วันละหลาย ๆ กิโล มักจะเจออาการยางเสื่อมสภาพ หรือสึกเร็วกว่าปกติ และบ่อยครั้งที่เราต้องการเปลี่ยนยาง ก็มักจะต้องการยางที่ช่วยยืดอายุการใช้งานในการขับขี่ โดยยึดการการันตีจากประสบการณ์ของผู้ใช้เองเป็นหลัก แต่รู้หรือไม่ว่าการออกรถและเบรกอย่างรุนแรง การขับขี่แบบไม่หลบหลุมบ่อต่างๆ ล้วนส่งผลต่อการสึกหรอของยางก่อนกำหนดทั้งนั้น

ระยะเวลาของการใช้งานยาง Tubeless หรือยาง TL นอกเหนือจากการออกแบบสูตรยางคอมปาวด์มาเป็นพิเศษ  โดยใช้ยางธรรมชาติร่วมกับยางสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติสูงเพื่อให้ยางล้อมีคุณภาพทั้งในด้านความแข็งแรง การยึดเกาะ และการทนต่อการสึกหรอ ซึ่ง ยางล้อแต่ละยี่ห้อ หรือแต่ละรุ่นไม่ว่าจะเป็น Tubetire (TT) หรือ Tubeless (TL)  ก็จะมีคุณลักษณะที่หลากหลายและแตกต่างกันไป  แต่สิ่งที่ผู้ขับขี่ควรใส่ใจในการใช้งาน   มีปัจจัยดังต่อไปนี้

ปัจจัยที่มีผลต่ออายุการใช้งานยางล้อ

  1. คุณภาพของยางล้อ แต่ละยี่ห้อจะมีคุณภาพที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ใช้งานไม่สามารถทราบได้ว่า ยี่ห้อไหนมีอายุการใช้งานนานแค่ไหน หากไม่ทดลองใช้เอง
  2. พฤติกรรมการขับขี่ ควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะทำให้เกิดการกระแทก เพื่อป้องกันยางล้อเสียหาย               การขับขี่ที่มีการออกตัวด้วยความเร็วทำให้เกิดการขัดสีระหว่างหน้ายางกับพื้นถนนอย่างรุนแรง  หรือไม่ว่าจะเป็นการเบรกอย่างกระชั้นชิด ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้ยางล้อเกิดการสึกได้ไวกว่าปกติ   จะส่งผลทำให้อายุการใช้งานยางล้อลดน้อยลง
  3. สภาวะพื้นผิวที่ใช้ขับขี่ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถกำหนดได้ ดังนั้นผู้ขับขี่ควรเลือกใช้ประเภทหรือลายดอกยางล้อที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นผิวที่ใช้งานบ่อย
  4. ภาระการบรรทุกน้ำหนัก เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้ยางล้อมีการสึกที่เร็วขึ้น ซึ่งหมายถึงว่าหากผู้ขับขี่ยิ่งบรรทุกหนักก็จะทำให้ยางล้อสึกหรอ หรือเสียหายเร็วขึ้น อายุการใช้งานน้อยลง   ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ขับขี่ต้องการใช้งาน  โดยมีการบรรทุกน้ำหนักเยอะเป็นประจำ ผู้ขับขี่ควรเลือกยางที่มีคุณภาพ และมีความแข็งแรง เหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งต้องมีการตรวจสอบดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง
  5. การเติมลมยางที่ไม่เหมาะสม หากเติมลมน้อยเกินไปจะทำให้ยางแบบและสึกหรอเฉพาะด้านข้างยางมากกว่าตรงกลาง ส่วนการเติมลมที่มากเกินไปจะทำให้ประสิทธิภาพการเกาะถนนด้อยลงเพราะหน้าสัมผัสกับถนนน้อยเกินไป จึงควรดูแลลมยางให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ทั้งนี้ หากต้องการยืดอายุการใช้งานของยางออกไป   พฤติกรรมของผู้ใช้งานเองจริง ก็มีส่วนสำคัญไม่น้อย  นั่นหมายความว่า หากเราใส่ใจต่อการขับขี่ และดูแลรถควบคู่ไปกับการใช้ยางที่ดี มีคุณภาพ มากกว่า 20,000 กิโล ก็ยังสามารถใช้งานต่อไปได้อย่างแน่นอน