โครงการขับขี่ปลอดภัย ND Rubber x เทคนิคชลบุรี x อาคมเจริญยนต์

ND Rubber ร่วมกับ บริษัท อาคมเจริญยนต์ จำกัด และ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จัดกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงกรมีส่วนร่วมต่อการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและถูกวิธี เพื่อลดอุบัติเหตุ ภายในงานจะแบ่งออกเป็นกิจกรรมในช่วงเช้า ซึ่งจะเป็นการบรรยายให้ความรู้ หลักการในการขับขี่ โดยมี นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับพร้อมรับมอบของที่ระลึกจากทาง ND Rubber ที่มอบโดย นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกุลวงศ์ เลขาธิการบริษัทฯ ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการทดสอบการขับขี่ในเชิงปฏิบัติอย่างถูกต้องและถูกวิธี จากผู้เชี่ยวชาญด้านการขับขี่ ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้อง ๆ จะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีต่อไป จัดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565