บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จัดทำบุญโรงงาน ประจำปี 2564

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จัดทำบุญโรงงาน ประจำปี 2564 นำโดย นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และ พนักงานร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินการต่อไป เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)