Finn Fight Night Race Moto Cyclecross

จบไปอย่างฟินๆ ในงาน Finn Fight Night Race Moto Cyclecross วันนี้ ND Rubber เก็บภาพบรรยากาศมาฝากให้ฟินกันอีกรอบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 สนามย่าเตี้ย ป่ายุบใน จ.ระยอง