งบการเงิน

งบการเงินปี 2566

งบการเงินปี 2565

งบการเงินปี 2564

งบการเงินปี 2563

งบการเงินปี 2562

งบการเงินปี 2561

งบการเงินปี 2560

งบการเงินปี 2559

งบการเงินปี 2558