ND Rubber นำโดยนายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา (คนที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมผู้บริหาร ส่งมอบยันฮีฟ้าทะลายโจร จำนวน 7,200 เม็ด ให้กับ โรงพยาบาลบ้านบึง เพื่อนำไปใช้สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ND Rubber นำโดยนายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา (คนที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมผู้บริหาร ส่งมอบยันฮีฟ้าทะลายโจร จำนวน 7,200 เม็ด ให้กับ โรงพยาบาลบ้านบึง เพื่อนำไปใช้สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันมีการแพร่ระบาดไปในวงกว้าง ทั่วทุกพื้นที่ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี