ND Rubber ร่วมกับ อาคมเจริญยนต์ จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ND Rubber ร่วมกับ อาคมเจริญยนต์ จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงการความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี