ND Rubber โดย คุณฐิติกาญจน์ ไชยชนม์ชนก ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ร่วมสนับสนุนโครงการขับขี่อย่างปลอดภัย

ND Rubber โดย คุณฐิติกาญจน์ ไชยชนม์ชนก ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ร่วมสนับสนุนโครงการขับขี่อย่างปลอดภัย นำผลิตภัณฑ์ยางรถจักรยานยนต์ ND จำนวน 20 เส้น มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ สถานีตำรวจภูธรบ้านบึง เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติหน้าที่ บริการและอำนวยความสะดวกด้านงานจราจรให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อไป ณ สถานีตำรวจภูธรบ้านบึง จ.ชลบุรี