โครงการขับขี่ปลอดภัย ND Rubber x อาคมเจริญยนต์ ที่ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ND Rubber ร่วมกับ อาคมเจริญยนต์ จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ให้กับบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและพนักงานได้ตระหนักถึงการความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566